We spreken zo goed Engels

Iedere Amerikaan(se) en Engelsman(se) die we spreken complimenteert ons met ons Engels. Dat gebeurt zo vaak dat we ervan overtuigd zijn dat we perfect Engels spreken.

We spreken helemaal niet zo goed Engels, maar daar zijn we ons niet van bewust. Dat komt door het Dunning Kruger effect (link naar de Engelse wikipedia om dat de Nederlandse niet goed is). Het Dunning Kruger effect zegt dat als je ergens weinig van weet, je denkt dat je het allemaal weet. Daarna leer je dat je het eigenlijk niet zo goed weet, dan dringt door dat je er niets van begrijpt, en pas dan, na jaren, begin je een beetje te begrijpen hoe het zit. Dat zie je in de klimaat-discussie: de mensen die het minst geschoold zijn in de natuurwetenschappen hebben het hoogste woord.

Toen ik een poosje in Californië woonde, leerde ik al snel dat ze daar niet alleen een andere taal spreken, maar ook anders met elkaar omgaan. Als je aan een investeerder een slecht plan presenteert zeggen ze niet “wat een bullshit!” maar ze zeggen “interesting…”. Wij denken dan “ah, dat gaat goed!”. Ik ontmoette daar nogal ‘s delegaties van zakenmensen uit Nederland, en ik zag er veel op die manier de mis in gaan. Kennis van het Engels betekent niet alleen een grote woordenkennis, een goede uitspraak en een fraaie zinsopbouw, het is ook tussen de regels door kunnen luisteren en begrijpen wat er echt wordt bedoeld.

Als je gebrekkig Engels spreekt en een Amerikaan zegt tegen je dat je Engels zo goed is, dan voel je je gevleid. Je spreekt perfect Engels. Als je wat beter Engels spreekt en ze complimenteren je, dan vraag je je af of ze dat menen of dat ze gewoon beleefd zijn. Spreek je behoorlijk goed Engels en ze maken je een compliment, dan zeg je “why, thank you!” en de andere partij begrijpt dat jij begrijpt wat ze bedoelen.

Het is een soort rare contradictie dat mensen die slecht Engels spreken, een compliment zo opvatten alsof ze goed Engels spreken, terwijl mensen die goed Engels spreken, bij een compliment begrijpen dat ze nog wel wat aan hun Engels mogen schaven.

Spring Boot: pubsubdomain

If you use a JMS messaging queue like Active MQ, in Spring Boot you can select destinations to be queues or topics. The variable you have to set for that is “PubSubDomain”. Makes sense, right?

For “Topic”, set pubSubDomain to true. For Queue, set pubSubDomain to false. Default is false.

 

Hout stoken is erger dan steenkool

Eerder dit jaar blogde ik over waarom het stoken hout (“biomassa”) in een centrale nog slechter is voor het klimaat dan steenkool. Deze week heeft de EU een rapport van wetenschappers gepubliceerd waarin dat ook staat. Nu staat er een artikel in Trouw dat het stoken van hout (biomassa) slecht is voor het klimaat. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoveel mensen zo lang hebben volgehouden dat we hout moeten stoken voor het klimaat. Nog onbegrijpelijker is het dat onze regering het stoken van hout in centrales subsidieert vanuit hetzelfde waan idee.

Het stoken van biomassa is funest voor het klimaat

Een klein half jaar geleden schreef ik hier dat het stoken van biomassa netto meer CO₂ in de lucht brengt dan steenkool, laat staan aardgas. Nu zijn er meer mensen die dat roepen: nu zeggen de mileu experts van EASAC dat het verbranden van biomassa ons klimaat schaadt. Ik ben blij dat dat inzicht nu meer algemeen doordringt. De enige manier om het CO₂ probleem op te lossen is minder reizen en de energie die we dan opwekken, met windmolens en zonnecellen op te wekken.