Are PGP and S/MIME broken?

EFF published this article today, causing massive panic among PGP and S/MIME users. EFF is referring to  a research paper that wasn’t even available when they published.

Shortly after, Werner Koch published a message saying EFF was overreacting.

After that, the original research paper became available. It says there is a vulnerabitlity in PGP and S/MIME software using HTML, CSS or X509 functionality. If you don’t use those, you’re safe, afaik. Also, the attack seems to be quite sophisticated, it’s not something any script kiddy would do.

It’s bad that encryption software is broken. But the media should not cause massive panic based on a document that is not available. EFF may have realized what was going on, but the media quoting EFF certainly didn’t. So don’t send out a message that something “is broken” if the actual situation is more subtle than that.

What if Sentience is Irrelevant?

column_sentience.jpeg

In Forbes, Andréa Morris writes “Artificial intelligence (AI) is predicted to become sentient anywhere from never to sometime in the next decade or two”. Venturebeat recently featured an articel titled “Researchers are already building the foundation for sentient AI”. People seem to assume that for AI to be as intelligent as people, it needs to be sentient.

more…

Software maken is een ambacht

softwareambachtSoftware ontwikkelen is een ambacht. Dat weet niet iedereen, dat weten ervaren programmeurs, en dat weten mensen die Beautiful Code hebben gelezen, of Software Craftmanship, bijvoorbeeld. “Ambacht” betekent dat je vertrouwt op de kennis en ervaring van de “meester” programmeur, en een team van “gezellen” en “leerlingen”. Zo gaat het in veel open source applicaties, applicaties die soms al tientallen jaren bestaan en worden onderhouden. Dankzij de hoge kwaliteit van de software.

Tegenover software maken als ambacht, staat de formele benadering van “software engineering”. Dan heb je een analist die schetst wat er moet gebeuren, een ontwerper die de specificaties maakt, en een programmeur die de code maakt. Het voordeel daarvan is dat mensen uitwisselbaar zijn, en dat je het project kunt versnellen door er meer mensen tegenaan te gooien. Meer mensen betekent meer kosten, en als je budget een limiet heeft dan neem je dus niet te dure mensen aan.

Continue reading “Software maken is een ambacht”

4 mei

Oom Jan, Jan Scherpenzeel, kolenhandelaar in Apeldoorn, zat in het verzet. Hij verborg onderduikers, had een radio om met “Londen” te communiceren, had wapens voor het verzet verborgen. Een plaatsgenoot heeft hem verraden begin april 1945. Op 6 april werd hij gearresteerd, in de ochtend van eerste paasdag om 6 uur in de ochtend. Op 12 april is hij door SS’ers doodgeschoten, met 18 andere verzetsstrijders. Op 4 mei herdenk ik Oom Jan.

Ik herdenk op 4 mei de mensen die gesneuveld zijn in de oorlog (“de oorlog”, als in “de tweede wereldoorlog”) voor onze vrijheid, voor onze democratie. Ik herdenk de mensen die door de moffen zijn vermoord. Ik herdenk de slachtoffers van de oorlog.

De reden om op 4 mei te herdenken is niet dat we alleen die twee minuten aan de gevallenen denken. Ik denk heel vaak aan Oom Jan, en alle anderen. We herdenken op 4 mei samen om duidelijk te maken dat zoiets nooit weer mag gebeuren. We mogen nooit meer accepteren dat fascisme, nazisme, haat en discriminatie de overhand krijgt.

We herdenken opdat de mensen die zijn gesneuveld, niet voor niets zijn gesneuveld.

 

The Tale of the Unhappy Programmer

column_scrum

Once upon a time, in a country far, far away, a programmer was walking down a narrow path though the wood. She was on her way to the open spot, down the path, she looked sad. Matter of fact, she was crying a little. She was thinking of how during the night she would dream of beautiful code she would make and about perfect systems that her team would create. And she was thinking of the crappy code that she saw at the end of the day, and the messy system they would deliver. Suddenly, she hears a crack behind the brushes — is it a wolf?

more…

Wilhelmina

Wilhelmina was the Queen of the Netherlands, she was the great-grandmother of our current king. A thorough biography on Wilhelmina was written by Cees Fasseur, depicting her as a charming and nice lady.

My granddad used to work at her palace, “‘t Loo” in Apeldoorn. Only when no other work was available, because Wilhelmina would pay workers less because, as she said, “its such an honor to work for me”. Granddad told us numerous stories about how Wilhelmina was a bitch, to her staff, to everyone. I’m considering writing up the stories of granddad, and publish them.

Today I bought and started reading another book about Wilhelmina, by Gerard Aalders, published by Just Publishers. Aalders shows a very different queen than Fasseur. One that matches granddad’s stories. This will make it easier for me to publish the stories, under the name “Driemaal bedrog”, a title my dad came up with.